ABC 3-12 år

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att växa upp till trygga och självständiga individer. ABC 3-12 år består av fyra träffar, á 2,5 timme som leds av två utbildade gruppledare. Varje grupp har 10-14 deltagare. På träffarna tar vi del av varandras erfarenheter och av forskning. Mellan träffarna över vi på innehållet hemma med våra barn.

Innehåll:

Träff 1 – Visa kärlek

  • Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – Vara med 

  • Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – Visa vägen 

  • Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap?
  • Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – Välja strider 

  • Hur kan tjat och skäll i familjen minskas?
  • Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.
cresere-ikoner_digital_thumb

Gruppledarutbildning i ABC

Utbildningen är öppen för alla att söka till.  Plats erbjuds också för dig som behöver komplettera missad träff. Deltagare går att byta fram till kursstart

I kursavgiften ingår kurslitteratur, gruppledar- och föräldramaterial.

Plats: Digitalt – du kan delta oavsett var i landet du bor
Instruktörer: Susanne Stålhammar och Carina Einarsson
Verksamhet: CreSere kompetens
Datum för utbildningstillfällena: 8 mars, 22 mars, 5 april, 19 april

Tid: 8:30-15:30

Anmälan: susanne.stalhammar@cresere.se

Pris: 11500 exklusive moms

Sista anmälningsdag: 22 februari

Anmälan är bindande och deltagare går att byta fram tills kursstart

I kursavgiften ingår kurslitteratur, gruppledar- och föräldramaterial.

cresere-ikoner_fysiskt_thumb

Gruppledarutbildning i ABC

Utbildningen är öppen för alla att söka till. Plats erbjuds också för dig som behöver komplettera missad träff. Deltagare går att byta fram till kursstart.

I kursavgiften ingår kurslitteratur, gruppledar- och föräldramaterial, för och eftermiddagsfika samt lunch.

Plats: Borås
Instruktörer: Susanne Stålhammar och Carina Einarsson
Verksamhet: CreSere kompetens
Datum för utbildningstillfällena: Datum för 2024 är inte klara ännu
Anmälan: susanne.stalhammar@cresere.se
Pris: 11500 exklusive moms
Sista anmälningsdag: 

Anmälan är bindande och deltagare går att byta fram tills kurssstart

cresere-ikoner_digital_thumb

Gruppledarutbildning i ABC

Utbildningen är öppen för alla att söka till. Plats erbjuds också för dig som behöver komplettera missad träff. Deltagare går att byta fram tills kursstart

I kursavgiften ingår kurslitteratur, gruppledar- och föräldramaterial.

Plats: Digitalt – du kan delta oavsett var i landet du bor
Instruktörer: Susanne Stålhammar och Carina Einarsson
Verksamhet: CreSere kompetens
Datum för utbildningstillfällena 2024: 20 september, 4 oktober, 18 Oktober och 1 november
Tid: 8:30-15:30

Anmälan: susanne.stalhammar@cresere.se
Pris: 11500 exklusive moms
Sista anmälningsdag: 6 september

Anmälan är bindande och deltagare går att byta fram tills kursstart

Digital gruppledarutbildning ABC  

Utbildning för dig som möter föräldrar och barn i ditt arbete.

 ABC är gruppträffar för föräldrar till barn 3-12 år som syftar till att främja barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan barn och föräldrar.

 

Utbildningens upplägg och planering av föräldraträffarna

Utbildningen omfattar fyra heldagar. Utbildningsdagarna består av teori på förmiddagen och praktisk övning/ handledning på eftermiddagen. Alla kursdagar är obligatoriska. En missad kursdag kan tas igen på annan gruppledarutbildning. Vid flera missade kursdagar blir man inte godkänd.

Parallellt med utbildningen leder du en föräldragrupp tillsammans med en kollega. På första utbildningsdagen kommer du bland annat att få tips kring hur man rekryterar föräldrar till sin föräldragrupp och information kring ABC samt material.

Föräldraträffarna hålls varannan vecka vid fyra tillfällen och är 2,5 timmar långa. ABC innefattar även en återträff ca två månader efter avslutad föräldragrupp. Planera in föräldraträffarna mellan utbildningstillfällena. Det ska vara två veckor mellan varje träff.

Inom ramen för kursen ingår att läsa boken Fem gånger mer kärlek, (Martin Forster) och sedan att skriva en inlämningsuppgift kring den.

 

Praktisk information om du går digital gruppledarutbildning

Du behöver ha tillgång till egen dator och utbildningen är på teams

Du får gruppledarmanual och fyra föräldrahäften skickad till din arbetsplats/ hem. Ytterligare föräldrahäften beställer du antingen via oss eller via  ABC- samordnare i din kommun.

Köp in boken fem gånger mer kärlek av Martin Forster. Boken är kurslitteratur och används i hemuppgiften.

Du kommer få en länk till din mail och från den ska du sedan ladda ned ditt ABC- material på din dator

 

Praktisk information om du går fysiskt gruppledarutbildning

Du får gruppledarmanual och fyra föräldrahäften vid utbildningstillfället.

Köp in boken fem gånger mer kärlek av Martin Forster. Boken är kurslitteratur och används i hemuppgiften.

Du kommer få en länk till din mail och från den ska du sedan ladda ned ditt ABC

Anmäl specialkost två veckor innan kursstart