Nyheter

ABC föräldraträffar via internet

Pandemin innebar ökade påfrestningar Restriktioner hindrade vanliga föräldraträffar Fanns ej webalternativ En lösning: ABC via Skype/Reams/Zoom

Studien 469 föräldrar (till barn 3-12 år) deltog:

 -241 ABC på plats -141 ABC via internet -87 ABC på plats och internet blandat Enkät till föräldrar före och efter grupp Gruppledare gav feedback om sina upplevelser

Resultat

Förbättringar i alla grupper avseende: – Positiva föräldrastrategier (t.ex. uppmuntra barnet) – Negativa föräldrastrategier (t.ex. skrika på barnet) – Barnens problembeteende (t.ex. bråkat eller stört i skola el förskola) Föräldrar i alla tre grupper lika nöjda

Gruppledarnas erfarenheter

 Fler kan delta (färre avhopp, barnvakt behövs ej, inga resor, möjligt under en pandemi) Lär de sig mindre? (distraktioner i hemmiljön, teknikstrul, svårare att ha diskussioner) Gruppledarrollen förändras (teknik, svårare se om föräldrar var aktiva eller förstod budskapet, svårare att nå ut och rollspela) Mindre relationsbyggande (mellan föräldrar & mellan gruppledare och föräldrar)

Sammanfattningsvis

ABC funkar både via internet, på plats och i blandad variant Finns både fördelar och nackdelar med internetbaserad ABC. Omständigheter som kan ha betydelse för val av variant: -Hur mycket stöd föräldrarna behöver -Restid och tid som kan avsättas -Pandemi

Forskning om ABC | iPsykologi