CreSere - Vi implementerar och utbildar i universellt föräldrarstöd i Sverige.

Vi hjälper dig med

ABC-träffar Utbildning Föräldrastöd

Vårt samarbete startade 2015 då vi båda arbetade som rektorer i förskolan på samma område i Borås Stad.

Numer arbetar vi på Borås stads familjecentraler och öppna förskolor i olika ledarskapsroller.

Tillsammans har vi många års erfarenhet av verksamhets- och grupputveckling, arbete med projekt och kvalitetsarbete både inom förskola, öppen förskola och familjecentraler.

Ett av våra uppdrag är att som instruktörer utbilda gruppledare i ABC i Borås Stad och implementerar vi universellt föräldrastöd i Borås. Vi håller också i ABC-träffar för föräldrar.

Under våren 2022 startade vi CreSere kompetens för att öka våra utbildningsinsatser och göra det möjligt för fler att ta del av den.

Carina Einarsson

Jag heter Carina Einarsson, och har arbetat under 26 år som förskollärare inom förskola, förskoleklass fritidshem, familjecentral och enhetschef för Öppna förskolor. En stor del av mitt arbete omfattar organisation, verksamhetsutveckling, processledning, ledarskap, föreläsningar och utbildningar.

Det roligaste med arbetet är att vara med om när människor utvecklas, de som arbetar inom en organisation och de som tar del av den och se människor bli inspirerade och växa tillsammans.

Du hittar mig i Borås men jag är verksam över hela Sverige.

Susanne Stålhammar

Susanne Stålhammar heter jag och har arbetat i 25 år med barn och föräldrar, som förskollärare, rektor, samordnare, utbildare och projektledare.

Jag drivs av att utveckla och arbeta med verksamhet som utgår från barns behov och som bidrar till att stärka barns rättigheter.  

Jag utgår från Borås och arbetar med utbildningar både på plats och digitalt.